De Soresdienst laat niemand in de kou staan

De Soresdienst helpt jaarlijks circa 100 mensen die zich aanmelden en daarbij aan alle selectiecriteria voldoen. Maar ook degenen die niet aan alle selectiecriteria voldoen, laten we niet in de kou staan.

Hen helpen we waar mogelijk door middel van een luisterend oor, een advies of een doorverwijzing naar andere hulpverleningsinstanties. Zo nodig gaat een vrijwilliger van de Soresdienst langs bij de cliënt voor een extra steuntje in de rug

De belangrijkste kenmerken van de Soresdienst

Er zijn jaarlijks scholingsdagen en de vrijwilligers komen uit de woonomgeving van de cliënt. Ze zijn dus altijd ‘dichtbij’

De vrijwilligers besteden veel tijd aan de cliënten. Niet alleen bij doelmatige acties maar ook om het algemene welzijn van de cliënten te verbeteren (bijvoorbeeld een luisterend oor, koffiedrinken). Ook gaan ze mee naar gesprekken met derden.

Zowel op juridisch als sociaalmaatschappelijk vlak

Juridische verwikkelingen, (relatie met) hulpverleners, financiën en huisvesting

De geboden hulp bevindt zich altijd in het kwadrant;

cliëntcoach-vrijwilliger-cliënt-betrokken instanties

Er kan een beroep worden gedaan op vakjuristen van MAX Ombudsman.

Met duurzame hulpverlening

De Soresdienst is de enige organisatie die deze mensen helpt in de verscheidenheid van hun problemen.

Dit doen we door een combinatie van juridische en sociaal-maatschappelijke dienstverlening. Daarbij neemt de Soresdienst de regierol tijdelijk op zich.

Het doel is dat mensen hun leven zelf weer op de rit krijgen

Met gerichte ondersteuning voor zolang dat nodig is. De Soresdienst geeft geen financiële hulp, gaat ook niet “redderen”, maar richt zich op het herstellen van zelfredzaamheid. Daardoor is de geboden hulp duurzaam.

In de media

Missie

De Soresdienst helpt mensen die problemen hebben op juridisch gebied, in hun relatie met hulpverleners, financiën en/of huisvesting. Door deze problemen hebben ze de regie over hun leven verloren en zonder hulp komen ze er niet meer uit.

Doel van de hulp van de Soresdienst is dat ze zelf weer de regie en het overzicht krijgen, met structurele oplossingen voor hun problemen. Voor deze mensen wil de Soresdienst het verschil maken tussen overleven en leven. Daarnaast wil de Soresdienst bijdragen aan structurele oplossingen voor veel voorkomende problemen.

ANBI-status

De Soresdienst is, als project van Stichting MAX Maakt Mogelijk, in 2013 van start gegaan. Deze stichting met ANBI-status is opgericht in 2006.