Cliënttevredenheid

In 2017 heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden waarin ook een aantal cliënten van De Soresdienst is geïnterviewd. In het overzicht hieronder staat wat de cliënten zelf als belangrijkste hebben ervaren.

De Soresdienst houdt bij hoe het met cliënten gaat.

De cliëntcoaches meten de zelfredzaamheid van de cliënten op vier punten:
1. juridische verwikkelingen
2. (relatie met) hulpverleners
3. financiën
4. huisvesting

De cliënt krijgt op elk van deze 4 deelgebieden een score van 1 tot 5. Deze cijfers staan voor de mate van zelfredzaamheid van de cliënt, en wel als volgt:
1. acute problematiek
2. niet zelfredzaam
3. beperkt zelfredzaam
4. voldoende zelfredzaam
5. volledig zelfredzaam

Als een cliënt minimaal twee keer een “2” scoort, of 1 keer een “1”, is er sprake van sores. De cliënt voldoet dan aan selectiecriterium B.

Na aanvang van de dienstverlening doen de cliëntcoaches nog 3 keer dezelfde meting: aan het eind van het sorestraject en een half jaar en een jaar na het sluiten van de zaak. Hierdoor krijgen we inzicht in de impact van onze dienstverlening.

Bij aanvang van de dienstverlening is de cliënt gemiddeld genomen niet zelfredzaam. Bij de beëindiging van de dienstverlening is de cliënt gemiddeld genomen voldoende zelfredzaam. In de periode daarna neemt de zelfredzaamheid verder toe.