Schulden lopen uit de hand

De heer Haring is lid van MAX en ziet in MAX Magazine een stuk over de Soresdienst. Daar wil hij graag gebruik van maken, want zelfstandig kan hij niet uit de problemen komen, waarin hij verzeild is geraakt.

Een paar jaar geleden is zijn vrouw overleden. Daar heeft hij nog steeds veel verdriet van en het heeft zijn geestelijke en lichamelijke conditie geen goed gedaan. De heer Haring kreeg tweemaal een hartinfarct, onderging een hartoperatie, heeft last van COPD en diabetes. Ook heeft hij slapeloze nachten vanwege verdriet en zorgen. Als gevolg van zijn diabetes had hij een kunstgebit nodig en dat had hem veel geld gekost.

Ontstaan van schulden

De afgelopen jaren ontstonden er schulden, ondanks hulp van zijn kinderen. Die geven hem af en toe te eten, verlenen hand- en spandiensten en doen soms boodschappen. Maar wie wil nu graag een financieel beroep op zijn kinderen doen? De heer Haring in elk geval niet. In uiterste nood aanvaardt hij hun hulp. Desondanks blijkt hij niet meer in staat om zijn schulden en uitgaven in de hand te houden. Hij heeft een schuld bij zijn zorgverzekeraar, een schuld bij de Belastingdienst vanwege te veel uitgekeerde huurtoeslag en een schuld bij het CAK. Zijn AOW is gekort en zijn totale pensioen is onvoldoende om de schulden en lopende uitgaven te kunnen betalen. Zijn hulpvraag is ons duidelijk: vermindering van mijn schulden en meer grip krijgen op mijn financiële situatie.

Fiscus

Na overleg binnen de Soresdienst blijkt dat de heer Haring voldoet aan de criteria om hulp te krijgen van onze dienst. Hij ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek met  een van onze vrijwilligers om zijn zaak te inventariseren. De vrijwilliger ontdekt dat de heer Haring toen hij in 2012 65 jaar oud werd, een aantal afkoopsommen van pensioenen had ontvangen waardoor zijn inkomen in dat jaar aanmerkelijk hoger was dan in andere jaren. Hierdoor moest hij huurtoeslag terugbetalen. Hiertegen had hij geen bezwaar gemaakt en onrechte had de Belastingdienst de afkoopsommen voor de berekening van de huurtoeslag meegeteld.

Wij adviseren de heer Haring om herziening aan te vragen bij de Belastingdienst. Onze vrijwilliger helpt hem daarbij. Ook ligt een herziening van de CAK-bijdrage voor de hand. Dit kantoor was ook uitgegaan van het (tijdelijk hoge) inkomen over 2012 van de heer Haring. Onze vrijwilliger helpt hem ook met de aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2012 en 2013.

En dan komt goed nieuws

Vanwege onze hulp krijgt de heer Haring weer wat moed. Zo regelt hij zelf een herziening van de CAKbijdrage. Al anderhalve maand nadat de heer Haring onze hulp had ingeroepen, komt er goed nieuws: de huurtoeslagen worden opnieuw berekend en er komen betalingsregelingen met het CAK en de zorgverzekeraar. De Soresdienst is contactpersoon bij de gemeente om kwijtschelding aan te vragen van gemeentelijke belastingen. Een week later krijgt hij geld van de Belastingdienst terug vanwege de ten onrechte terugbetaalde huurtoeslag.

Schuld afgelost

Onze vrijwilliger maakt voor hem een map zodat de heer Haring een goed overzicht kan houden over zijn financiën. Daardoor heeft de heer Haring een goed beeld van wat hij nog moet aflossen aan schulden. Het blijkt te helpen: enkele maanden later is zijn CAK-schuld geheel afgelost.

Wij van de Soresdienst moeten soms blozen als de heer Haring zijn dankbaarheid over ons uitstort. Onze vrijwilliger wordt een ‘moordvent’ genoemd. Die moordvent houdt contact, zodat ook de laatste terugbetaling door de Belastingdienst goed verloopt. Zo af en toe zullen we de heer Haring bellen om te vernemen of hij nog steeds overzicht over zijn uitgaven heeft.

Meneer Haring was toevallig lid van MAX. Dat is echter géén vereiste om voor hulp van de Soresdienst in aanmerking te komen!

Bron: MAX Magazine